V novém roce chtějí Češi především více spořit a snížit své dluhy

Novoroční předsevzetí patří ke každoročním rituálům většiny lidí a mívají často podobu finančních závazků. Letos si předsevzetí s finanční tematikou dá sedm z deseti Evropanů, v české kotlině jsou to pak tři čtvrtiny občanů. Nejčastěji přitom lidé chtějí začít více spořit, snížit své zadlužení nebo zlepšit kontrolu výdajů.
Vyplývá to z mezinárodního průzkumu agentury Ipsos pro ING Bank. Průzkum byl proveden ve druhé polovině října ve 13 zemích Evropy, v USA a Austrálii na vzorku 14 837 lidí.
Finanční předsevzetí si nejčastěji dají Turci
Mezi Evropany si novoroční předsevzetí dává 71 procent lidí, a to zpravidla s cílem v nějakém ohledu zlepšit svou finanční situaci. Nejčastěji se finanční předsevzetí objevují v Turecku (86 procent), Nizozemí (82 procent) a Lucembursku (81 procent).
Na druhé straně žebříčku jsou pak Španělé a Němci, mezi nimiž si dává finanční závazky na začátku roku „jen“ šest z deseti dotazovaných. V České republice je to 75 procent.
„Jak ukazuje srovnání loňského i letošního šetření, novoroční plány, které se týkají zlepšení finanční situace, si dává stále stejně vysoké procento Evropanů, potažmo Čechů,“ uvedl Libor Vaníček z ING Bank ČR.
Šetřit a snížit dluhy
Nejčastějším finančním předsevzetím Evropanů je více spořit (41 procent), kontrolovat své výdaje (27 procent) či snížit zadlužení (27 procent).
Spořit chtějí především Italové (56 procent) a Britové (53 procent).
Snižovat dluhy si naopak přeje více než třetina obyvatel Turecka (36 procent), ale i třetina Čechů (33 procent). O lepší kontrolu výdajů se chce pokusit téměř každý čtvrtý Francouz a Rumun.
Mezi Čechy je nejčastějším finančním novoročním předsevzetím více spořit (36 procent). Třetina respondentů z České republiky pak plánuje snižování dluhů a další čtvrtina chce v příštím roce lépe kontrolovat své výdaje.
Dodržet předsevzetí se daří více než polovině Čechů
Nejlépe jsou na tom s dodržováním předsevzetí lidé žijící v Rakousku nebo Německu – sedm z deseti dotazovaných své loňské finanční předsevzetí dodrželo.
Naopak v Turecku, Španělsku nebo v Itálii jsou na tom právě opačně. Více než polovina lidí zde své finanční plány v roce 2015 nenaplnila
(57 procent, 56 procent, respektive 55 procent).
V České republice se dařilo finanční předsevzetí dodržet 55 procent dotazovaných, zbytek (45 procent) při jejich naplňování selhal.