Kodex společnosti EKP PRAHA S.R.O.

firma„Komplexní řešení pohledávek, dosažení stanoveného cíle, což je úplné vymožené pohledávky a vše příslušenství k ní náležející, dále prosazování a ochrana práv a oprávněných zájmů věřitelů, jsou prvotními zájmy naší společnosti. Proto se snažíme vyvíjet maximální úsilí k dosažení co nejlepšího výsledku pro všechny naše klienty.“

Pracujeme:

1/ RYCHLE A PROFESIONÁLNĚ

Naším cílem je poskytovat klientům kvalitní a rychlý servis, aby dostali, v co nejkratším možném čase, zpět co, co jim náleží.

2/ OSOBNĚ, SERIOZNĚ A DŮVĚRNĚ

Všechny klienty po celou dobu spolupráce plně informujeme o stavu pohledávky, o jejím průběhu.
Zachovávání mlčenlivosti o jednotlivých případech našich klientů je samozřejmostí.