Odkup pohledávek

V případě, že vás bude kontaktovat zájemce – kupec, doporučujeme vám, aby vše probíhalo v prostorách naší kanceláře, popř. u advokáta. Smlouvu s námi ukončete až po složení zálohy od případného kupujícího.

Specializujeme se na odkup pohledávek jak od fyzických, tak od právnických osob. Vzhledem k vysokému procentu úspěšnosti můžeme nabídnout výhodnou kupní cenu, která odpovídá současnému stavu pohledávky.

Odkupu pohledávek předchází jejich prověření, které zahrnuje:

  • historie vzniku pohledávky
  • prostudování souvisejících podkladů
  • návrh ceny, za kterou bude pohledávka odkoupena

Při získání informací, které jsou důležité pro rozhodnutí o stanovení ceny pro odkup pohledávek preferujeme osobní kontakt s věřitelem. Po provedení výše uvedených kroků Vám nabídneme optimální kupní cenu, která může být předmětem dalšího obchodního jednání.

Při využívání praktických zkušeností z minulých let víme, že pouze důsledné jednání přímo s osobou dlužníka a ne s jeho právními zástupci (advokát, účetní a jiní zmocněnci) zaručí našim klientům služby vysokých kvalit. Naše firma nevybírá zálohy, jsme přímo závislí na konečném výsledku. Každou pohledávku vymáháme dokud nedosáhneme plného zaplacení celého dluhu včetně příslušenství.

Pokud se Vám ozve  kupec na Vaší pohledávku, doporučujeme celou záležitost řešit s naší kanceláří . Vyhnete se tak zbytečným nákladům a nesprávným informacím.