Vymáhání pohledávek

Tuto smlouvu uzavíráme jak s klienty, kteří mají zájem o prodej své pohledávky a také s klienty, kteří vědí, že jejich pohledávku neodkoupíme jelikož to není možné z těchto důvodů:

Neodkupujeme pohledávky vzniklé neplacením výživného /alimenty/ jelikož tuto pohledávku nám prodat zákonný zástupce dítěte jen tak nemůže. Tato pohledávka se může prodat pouze na základě rozhodnutí soudu.

Dále neodkupujeme pohledávky vzniklé neplacením nájemného nebo pohledávky osob, které jsou trvale hlášeny na Městských úřadech.
Ale nic nám nebrání i v těchto případech pohledávku vymáhat.

Vymáhání pohledávek je bez plateb předem pokud máte kontaktní adresu na dlužníka.V případě, že neznáte kontaktní adresu dlužníka,tak si účtujeme platbu ve výši  3.630,- Kč  na vyhledání dlužníka.

Bereme si pouze domluvená procenta z vymožené částky, která jsou uvedena ve smlouvě, nic jiného. Pokud nic nevymůžeme, nic neplatíte a smlouva vám bude zdarma ukončena. Naše smlouvy mají pevný termín, tzn. že se nemusíte bát, že by vám byla smlouva automaticky prodlužována a vy byste museli hlídat její výpověď. Smlouvu prodlužuje pouze případný splátkový kalendář s dlužníkem.

Vymáhání pohledávky bereme spíš jako nutnost před odkupem.