Rozhodčí řízení

Tento mimosoudní způsob řešení sporů nezávislým a nestranným rozhodcem dokážeme rovněž zajistit. Pomocí rozhodčího řízení můžeme věřitelům získat jejich peníze mnohem rychleji, než obvyklou soudní cestou. Rozhodčí řízení je neveřejné, rychlé a věřitele stojí nižší náklady ve srovnání se soudním řízením. Neváhejte nás kontaktovat, rádi vám pomůžeme a v případě nejasností zodpovíme vaše dotazy.